Over Ilonka Terlouw

Opleiding

Van 1987 tot 1995 volgt Ilonka Terlouw een acteursopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en de mimeschool aan de Hoge School voor de Kunsten van Amsterdam.

Actron

Na een korte theatercarrière gaat ze in 1995 aan de slag als freelance trainer en trainingsactrice. Vanwege haar veelzijdigheid en enthousiasme zet bureau Actron haar al gauw in voor een breed scala aan trainingen. Ilonka geeft onder meer trainingen op het gebied van agressie- en conflicthantering, het voeren van slechtnieuwsgesprekken, het omgaan met traumatische ervaringen en presentatie- en interviewtechnieken.

 


Hogeschool InHolland

Enkele jaren werkt Ilonka Terlouw naast het trainerschap als docent communicatieve vaardigheden voor de Hogeschool InHolland. Ze geeft les aan OK-medewerkers, radiologisch laboranten en anesthesiemedewerkers. Zij worden door Ilonka getraind in gesprekstechnieken, samenwerken en het omgaan met patiënten en collega’s.

De Meeuw

Vanaf 2005 werkt Ilonka Terlouw voor de Rotterdamse welzijnsinstelling De Meeuw als trainer, ontwikkelaar en coördinator in het team Sociale Competentie. Ze traint en begeleidt verschillende groepen professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken. Daarnaast ontwikkelt ze twee lespakketten voor jongeren. In Amsterdam initieert Ilonka namens De Meeuw twee grote projecten die gericht zijn op het vergroten van de kansen voor kinderen en jongeren. Daarbij werkt ze uiteraard nauw samen met alle betrokken partijen.

De Federatie

Sinds 2008 werkt Ilonka als trainer en trainingsactrice voor het Amsterdamse bureau De Federatie. Ze maakt bedrijfsfilms, geeft diverse trainingen aan medewerkers van grote bedrijven en instellingen in de rol van trainingsactrice en trainer en werkt mee aan voorlichtingsbijeenkomsten. In sommige interne campagnes van bedrijven fungeert ze als ‘persona’; ze speelt dan voor langere tijd de rol van bijvoorbeeld een klant in films en trainingen.

Zelfstandige

Als zzp’er is Ilonka Terlouw onderdeel van de BLINK coaching groep. Daarnaast is ze gecertificeerd als ACT-coach. Ze is zelf (en met haar collega’s) volop bezig met het ontwikkelen van trainingen, individuele coachingstrajecten en relatietherapie. Met ingang van 2015 biedt zij trajecten aan voor relatiecoaching, in groepsverband en individueel. En last but not least: deze zomer (2015) gaat Ilonka een groeps-coachingstraject geven speciaal bedoeld voor pubers.

Neem voor meer informatie contact op met Ilonka.