Training

Mindfulness

In 2017 heb ik mijn opleiding tot Mindfulness trainer bij See True Mindfulness afgerond. Momenteel geef ik de 8 daagse Mindfulness Based Stress Reduction Training (MBSR) . Deze training kan een bijdrage leveren aan bewust leven en persoonlijke groei naar inzicht en wijsheid. Deze training kan psychische en lichamelijke klachten verlichten en bijdragen aan een gezondere, mildere en gelukkige manier van leven.

Back in Balance – BLINK

Blink-logoSinds 2013 ben ik coach bij BLINK positieve psychologie. De positieve psychologie legt zich toe op onderzoek naar geluk, prestaties en bevlogenheid. BLINK vertaalt deze inzichten naar praktische coach-trajecten en trainingen, waarmee ieder mens zijn eigen mogelijkheden optimaal kan benutten.

Samen met mijn BLINK-collega’s heb ik onder meer het programma ‘Back in Balance’ ontwikkeld. Deelnemers aan deze training gaan samen met een coach en een sportinstructeur stress en burn-out te lijf. De combinatie van sporten én het werken aan je psychische gezondheid blijkt een uitstekende manier te zijn om meer balans in je leven te brengen.

De Vreedzame Wijk

De Vreedzame Wijk biedt een schat aan ontwikkelingsmateriaal voor vrijwilligers en professionals. Ik leer hen om het materiaal optimaal te benutten. Bovendien train ik de jonge mediators, die een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van conflicten tussen kinderen.

Nederlandse Spoorwegen

Voor De Federatie verzorgde ik een training voor medewerkers P&O van NS reizigers. De training was gericht op het creëren van draagvlak voor veranderingsprocessen.

Moskeedocenten

Op verzoek van het Verweij Jonker Instituut ontwikkelde ik een training voor moskeedocenten van Marokkaanse afkomst. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat sommige kinderen tijdens de koranlessen werden geslagen. Ik heb deze training niet zelf gegeven, omdat de doelgroep beter bereikt kan worden door een trainer van Marokkaanse afkomst.

Aegon

Ik heb medewerkers van het contact­center van Aegon getraind in het voeren van optimale gesprekken met klanten.

Basisscholen

Op verschillende basisscholen heb ik aan leerkrachten een zelf ontwikkelde training gegeven in het voeren van gesprekken met ouders.

Tupper Training

Vanaf september 2015 verzorg ik samen met Daphne van Roon een training voor jonge mensen die meer uit hun leven willen halen. Lees meer hierover in mijn blog.