Begeleiding & advies

De Vreedzame Wijk

Vreedzame Wijk 04
Vreedzame Wijk 03
Vreedzame Wijk 02
Vreedzame Wijk 01

In Amsterdam-West ben ik initiator en projectleider van De Vreed­zame Wijk. Kinderen moeten zich gezien en welkom voelen in hun eigen leefwereld. In de buurt, op school en bij verenigingen brengen professionals en vrijwilligers kinderen belangrijke sociale en morele competenties bij. Zodat deze kinderen later volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij als sociale gemeenschap.

Bekijk het item over de Vreedzame School in het Jeugdjournaal.


Kindpakket

PakJeKans

 

Hulpverleners uit Amsterdam-West wilden graag wat extra’s doen voor kinderen in armoedesituaties, ook omdat de betreffende ouders vaak te weinig gebruik maken van bestaande inkomens­voorzieningen. Om aan deze vraag uit het veld tegemoet te komen, heb ik samen met enkele professionals de ‘pak-je-kanskaarten’ ontwikkeld. Hiermee kunnen hulpverleners hun cliënten op een laagdrempelige manier informeren over extra’s voor mensen met een laag inkomen.

Alles Kids

In de Banne in Amsterdam-Noord heb ik ‘Alles Kids’ opgezet. Dit wijkgerichte, pedagogisch programma laat alle opvoeders in de buurt samenwerken om optimale kansen voor kinderen te creëren. Al eerder was ik aanjager van ‘Alles Kids’ in verschillende wijken in Rotterdam.
alleskidsindebanne-robpost
foto-bord-Rietwijker
alleskidsindebanne-kinderen
Praatje-Paquai
handtekeningen-kinderen-met-wethouder

Jong in West

Sinds 2008 ben ik aanjager van ‘Jong in West’, de gemeenschappelijke pedagogische aanpak voor kinderen en jongeren in stadsdeel Amsterdam-West. Deze aanpak is inmiddels overgegaan naar Vreedzaam West. In deze functie ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdbeleid en fungeer ik als intermediair tussen het stadsdeel en de uitvoerders. Tot mijn werkzaamheden behoren het organiseren van bijeenkomsten, het voeren van motivatiegesprekken met samenwerkingspartners, het bevorderen van sociale cohesie rond probleempleinen en het geven van trainingen.
JIW-Groen-Folder
JIW-deelnemers
JIW-kind-met-bord
JIW-presentatie-bord

Jongerenparticipatie

Bij de Rotterdamse stichting De Meeuw was ik verantwoordelijk voor het onderdeel ‘jongerenparticipatie’. In die functie heb ik verschillende scholen ondersteund bij het opzetten van een participatienetwerk. Ik heb verder een toolkit ontwikkeld

waar­mee opvoeders zelf aan de slag kunnen gaan met het thema jongeren­participatie. Voor de ver­voers­­maat­schappij RET maakte ik een lespakket dat gericht is op het tegen­gaan van over­­last­­gevend gedrag in het openbaar vervoer.


Opvoedparty’s

In stadsdeel West heb ik zogenaamde ‘opvoedparty’s’ opgezet, in samenwerking met het stadsdeel, de Academie van de Stad, de Hoge School van Amsterdam en opvoedadviseurs van verschillende welzijnsinstellingen. In aanwezigheid van een deskundige ‘opvoeder in actie’ praten groepjes ouders thuis over allerlei opvoedingsthema’s.

Week van de Opvoeder

In opdracht van Stadsdeel Westerpark heb ik de organisatie van de ‘Week van de Opvoeder’ op mij genomen. Tijdens deze week hielden scholen en buurtinstellingen leuke en leerzame activiteiten voor ouders en professionals. Het programma bestond onder andere uit debatten, workshops en lezingen met als thema ‘opvoeding’. Met de succesvolle actieweek wilde het stadsdeel een beter contact en communicatie bevorderen tussen ouders en professionals. Ik heb me niet alleen ingezet als organisator, maar ook als motivator van alle deelnemende partijen om activiteiten te organiseren.

Week van de Opvoeder