Coaching

ACT

Als gecertificeerd ACT-coach wil ik mensen motiveren en inspireren om hun doelen en dromen te verwezenlijken. Ik leer mensen om zich te richten op verandering van hun eigen gedrag in het hier en nu, omdat ze dat zelf direct kunnen beïnvloeden. In een ACT-coachingstraject komen de volgende zes thema’s aan bod:

  • Acceptatie: de bereidheid om actief vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden toe te laten
  • Defusie: het loskomen van je (negatieve) gedachten en gevoelens, zodat je er een andere relatie mee krijgt en deze je minder snel raken
  • Zelf als context: een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren
  • Mindfulness: in contact komen met het hier en nu
  • Waarden: ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven
  • Toegewijde actie: dingen gaan ondernemen op basis van je waarden

Buurtkrachten

De organisatie Inkr8 leidt onder meer bewoners op om als buurtkracht te werken in de Amsterdamse wijk Geuzenveld-Slotermeer. Ik heb de buurtkrachten gecoacht naar zelfstandigheid, zodat zij jonge en volwassen buurtbewoners workshops kunnen geven in aanspreek- en conflictvaardigheden.

On the job ANWB Contactcenter

Voor de ANWB heb ik medewerkers van het contactcenter gecoacht tijdens het voeren van gesprekken met leden. Thema van deze coaching was ‘behoud van leden’.

Gemeenten

Voor stadsdeel Amsterdam-­Noord en de gemeente Alkmaar verzorgde ik het coachingstraject van verschillende medewerkers, ieder met een eigen leervraag. Na het in kaart brengen van de leervraag lag de nadruk op inzicht geven in en reflecteren op het eigen handelen en het trainen en oefenen van vaardigheden.