Acteren

Opdrachten via de Federatie

Persona

In interne campagnes van de ANWB en andere bedrijven die werken met ‘Mentality’s’ van communicatiebureau Motivaction, fungeerde ik als ‘persona’. Ik speelde dan voor langere tijd een vaste rol in films, bijeenkomsten en trainingen.

Spirit

Bij bureau Spirit acteer ik als gesprekspartner in trainingen. Ik speel bijvoorbeeld ouders met psychische stoornissen , zoals ADHD, borderline of depressie. Daarnaast ondersteun ik Spirit bij leiderschaps- en sollicitatietrainingen.

VROM

Bij het ministerie van VROM heb ik aan leidinggevenden een training gegeven met als titel ‘in gesprek over talent en ontwikkeling’. Voor leidinggevenden zijn zogenaamde ‘ontwikkelgesprekken’ vaak een belangrijk hulpmiddel bij het versterken van de effectiviteit van de afdeling en het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.