Niet praten… maar doen!

Mijn naam is Ilonka Terlouw. Al meer dan twintig jaar ben ik actief als procesbegeleider, trainer, coach en actrice. Ik werk individueel, voor bedrijven, instellingen en overheden. Sinds 2017 ben ik gecertificeerd Mindfulness trainer. Vanuit mijn bureau Waterland Trainingen organiseer ik Mindfulness trainingen voor (jong) volwassenen. Als ACT en Mindfulness coach inspireer ik mensen om niet te praten en te piekeren, maar te doen. Om met behulp van de vaardigheden die ik ze aanleer veranderingen te weeg te brengen in het hier en nu. En om meer grip te krijgen op hun gedrag, met als doel het leiden van een waardevol leven.

Als projectleider Vreedzame Wijk motiveer ik partners rond jeugd om samen te werken vanuit het prachtige gedachtengoed van de Vreedzame Wijk. Het doel hierbij is om kinderen een oefenplaats te bieden om sociale medeburgers te worden. Burgers die wij in de toekomst allemaal als buren zouden willen hebben. Ook in de Vreedzame School wil ik mij steeds meer toeleggen op het werken aan de mentale hygiëne van kinderen. Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan de opvoeding tot vrede. “Deze moet net zo vanzelfsprekend zijn als gymnastiek en lichamelijke verzorging” (Uit Vrede kun je Leren, David van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg).

Direct contact

Wil je contact met me opnemen voor meer informatie, je aanmelden voor een training of een offerte of een opdracht? Bel dan met:

06 • 31 64 37 22

 


(klik op de foto voor een vergroting)

Meld je aan!

Bel of mail met Ilonka

Kijk ook op FaceBook